تاریخ حوزه نام کنفرانس یا همایش سایت
۱۳۹۷/۲/۵-۶ عمران اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی conf.fasau.ac.ir/geoenv1/fa
۱۳۹۷/۲/۵ عمران اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان www.icbi2018.com/fa
۱۳۹۷/۲/۱۳ عمران اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی http://motaharconf1.ir/fa
۱۳۹۷/۶/۱۴-۱۶ عمران و معماری سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری www.3iccacs.com/fa
۱۳۹۷/۶/۱۴-۱۵ عمران هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران conf.sku.ac.ir/17hydro

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تبلیغات کنفرانس ها و خدمات اجرایی کنفرانس ها کلیک فرمایید.