لیست شرکت های نرم افزاری حوزه صنعت ساختمان

/لیست شرکت های نرم افزاری حوزه صنعت ساختمان
لیست شرکت های نرم افزاری حوزه صنعت ساختمان۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۲:۱۱:۱۱

 

لیست شرکت های تولید کننده نرم افزارهای مهندسی

در زیر لیست شرکت های نرم افزاری فعال در حوزه مهندسی عمران و معماری و شاخه های مرتبط با صنعت ساختمان آمده است. ترتیب نمایش رندوم می باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷

ردیفنام شرکت نرم افزاریسایتایمیلتلفن
۱طرح و توسعه آرتمنksoft.irinfo@ksoft.ir۰۱۳۳۳۵۱۱۷۲۹
۲گروه سازهsaze.orghamidfallahmanesh@gmail.com۴۴۲۶۱۰۹۵
۳گروه مهندسین فراساfarasaeg.iretabsmate@gmail.com۹۱۷۳۱۷۱۳۷۳
۴شرکت دستیار طراح سازهtsaze.comorder@tsaze.com
۵نرم افزار ایران سازهiran-saze.cominfo@iran-saze.com۴۱۳۳۳۵۱۱۶۵
۶شریف سافتsharifsoft.cominfo@sharifsoft.com۴۴۴۰۸۴۰۸
۷پرت لسpertless.irPertless@gmail.com۴۴۲۸۷۴۸۹
۸گروه نرم افزاری تیرچه سازیtirchehsazi.cominfo@tirchehsazi.com
۹ توسعه دهنده نرم افزار اِوِرانeverun.irinfo@everun.ir۰۵۱۳۵۰۹۸۹۲۹
۱۰مهندسین مشاور رادیسraadis.cominfo@Raadis.com۰۵۱۱۶۰۸۳۶۴۱
۱۱امید نگارomid-negar.cominfo@omid-negar.com۸۸۸۷۷۵۰۶
۱۲گروه نرم افزاری سازهsaze90.cominfo@saze90.com۳۱۳۲۲۲۹۵۴۵
۱۳گروه نرم افزاری تدبیر عمرانtadbireomran.comTadbiresfahan@yahoo.com۳۱۲-۵۲۳۲۳۶۵
۱۴شرکت ابرسازهabarsazeha.cominfo@abarsazeha.com۸۸۹۳۰۵۹۰-۲
۱۵شرکت مهندسی تدکار نرم افزارtadkar.cominfo@tadkar.com۸۸۰۲۱۴۶۰
۱۶شرکت فراگام آراfaragamara.irinfo@faragamara.com۸۸۴۲۳۴۹۰-۱
۱۷شرکت آئینaien.netInfo@aien.net۲۲۸۹۳۵۳۷-۹
۱۸تدبیر کبیرtadbirkavir.comtadbir@abadgar.org۳۵۳۶۲۹۰۷۶۶-۷
۱۹سوله پردازsoolepardaz.cominfo@soolepardaz.com۳۱۳۴۷۲۱۰۹۵
۲۰رایان سازهrayansaze.comadmin@rayansazeh.com۸۸۲۶۲۴۱۴
۲۱سازه سقفsazesaghf.iratila.amini1977@yahoo.com