لیست شرکت های نرم افزاری حوزه صنعت ساختمان

/لیست شرکت های نرم افزاری حوزه صنعت ساختمان
لیست شرکت های نرم افزاری حوزه صنعت ساختمان۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۷:۱۷:۱۴

 

لیست شرکت های تولید کننده نرم افزارهای مهندسی

در زیر لیست شرکت های نرم افزاری فعال در حوزه مهندسی عمران و معماری و شاخه های مرتبط با صنعت ساختمان آمده است. ترتیب نمایش رندوم می باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷

ردیف نام شرکت نرم افزاری سایت ایمیل تلفن
۱ طرح و توسعه آرتمن ksoft.ir info@ksoft.ir ۰۱۳۳۳۵۱۱۷۲۹
۲ گروه سازه saze.org hamidfallahmanesh@gmail.com ۴۴۲۶۱۰۹۵
۳ گروه مهندسین فراسا farasaeg.ir etabsmate@gmail.com ۹۱۷۳۱۷۱۳۷۳
۴ شرکت دستیار طراح سازه tsaze.com order@tsaze.com
۵ نرم افزار ایران سازه iran-saze.com info@iran-saze.com ۴۱۳۳۳۵۱۱۶۵
۶ شریف سافت sharifsoft.com info@sharifsoft.com ۴۴۴۰۸۴۰۸
۷ پرت لس pertless.ir Pertless@gmail.com ۴۴۲۸۷۴۸۹
۸ گروه نرم افزاری تیرچه سازی tirchehsazi.com info@tirchehsazi.com
۹  توسعه دهنده نرم افزار اِوِران everun.ir info@everun.ir ۰۵۱۳۵۰۹۸۹۲۹
۱۰ مهندسین مشاور رادیس raadis.com info@Raadis.com ۰۵۱۱۶۰۸۳۶۴۱
۱۱ امید نگار omid-negar.com info@omid-negar.com ۸۸۸۷۷۵۰۶
۱۲ گروه نرم افزاری سازه saze90.com info@saze90.com ۳۱۳۲۲۲۹۵۴۵
۱۳ گروه نرم افزاری تدبیر عمران tadbireomran.com Tadbiresfahan@yahoo.com ۳۱۲-۵۲۳۲۳۶۵
۱۴ شرکت ابرسازه abarsazeha.com info@abarsazeha.com ۸۸۹۳۰۵۹۰-۲
۱۵ شرکت مهندسی تدکار نرم افزار tadkar.com info@tadkar.com ۸۸۰۲۱۴۶۰
۱۶ شرکت فراگام آرا faragamara.ir info@faragamara.com ۸۸۴۲۳۴۹۰-۱
۱۷ شرکت آئین aien.net Info@aien.net ۲۲۸۹۳۵۳۷-۹
۱۸ تدبیر کبیر tadbirkavir.com tadbir@abadgar.org ۳۵۳۶۲۹۰۷۶۶-۷
۱۹ سوله پرداز soolepardaz.com info@soolepardaz.com ۳۱۳۴۷۲۱۰۹۵
۲۰ رایان سازه rayansaze.com admin@rayansazeh.com ۸۸۲۶۲۴۱۴
۲۱ سازه سقف sazesaghf.ir atila.amini1977@yahoo.com