لیست ناشران حوزه صنعت ساختمان

/لیست ناشران حوزه صنعت ساختمان
لیست ناشران حوزه صنعت ساختمان۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۳:۱۴:۰۱

 

لیست انتشارات حوزه صنعت ساختمان

در زیر لیست ناشران فعال در حوزه مهندسی عمران و معماری و شاخه های مرتبط با صنعت ساختمان آمده است. ترتیب نمایش براساس حروف الفبا می باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷

ردیف نام انتشارات سایت ایمیل تلفن
۱ انار ttnar.com info@ttnar.com ۸۸۴۳۱۱۰۵
۲ انگیزه ۸۸۸۸۲۱۵۵
۳ آوا avabook.com avabook_kazemi@yahoo.com ۶۶۹۷۴۶۴۵
۴ پارسه parseh.ac.ir info@parseh.ac.ir ۸۴۳۸۹۰۰۰
۵ پردازش pardazeshpub.com info@pardazeshpub.com ۶۶۴۰۷۴۰۸
۶ پرهام parhambook.com info@parhambook.com ۶۶۴۶۸۲۳۵
۷ پوران پژوهش pouran.net info@pouran.net ۶۶۹۰۶۷۱۱
۸ تسلط سنجش sanjeshserv.ir info@sanjeshserv.ir ۸۸۳۰۰۴۶۱
۹ جاودان خرد ۶۶۴۱۳۹۹۸
۱۰ جهش jaheshbook.com info@jaheshbook.com ۶۶۵۷۲۱۰۰
۱۱ خانه عمران شریف khanehomran.com khanehomransharif@gmail.com ۰۵۱۳۶۰۸۹۰۰۰
۱۲ داریان daryanpub.com info@daryanpub.com ۲۲۱۳۷۰۸۷
۱۳ دانش پژوهان daneshpajoohan.org info@daneshpajoohan.org ۳۱۳۶۶۳۸۰۲۱
۱۴ دایره دانش dayerehdanesh.com dayerehdaneshpub@yahoo.com ۶۶۴۹۲۶۶۲
۱۵ دیباگران Dibagaran.mft.info Publishing@mftmail.com ۲۲۰۹۰۰۰۱
۶۶۹۷۴۶۳۵
۱۶ راهیان ارشد rahianarshad.com Info@RahianArshad.com ۶۶۹۵۰۰۹۱
۱۷ سری عمران serieomran.com serieomran@yahoo.com ۸۸۳۱۲۵۲۷
۱۸ سه گام ۳gaam.com info@3gaam.com ۸۸۸۵۳۵۴۸
۱۹ سها دانش sohadanesh.com info@sohadanesh.com ۶۶۵۶۹۸۸۱-۳
۲۰ سیویل ۸۰۸ civil808.com saze808@gmail.com ۸۸۲۷۲۶۹۴
۲۱ شباهنگ shabahangbook.com info@shabahangbook.com ۶۶۹۶۴۲۳۵-۶
۲۲ علم عمران elme-omran.com info@elme-omran.com ۸۸۳۵۳۹۳۰
۲۳ عمران نوین novincivil.com info@novincivil.com ۸۸۵۱۹۰۶۷
۲۴ فدک ایستاتیس fadakbook.ir fadakbook@yhaoo.com ۶۶۴۱۰۳۵۴
۲۵ فرادرس faradars.org info@faradars.org ۸۸۳۱۲۲۷۶-۷
۲۶ فرهمند farbook.ir farbook.pub@gmail.com ۶۶۴۱۰۶۸۸
۲۷ فرهنگ روز daneshparvar.com info@daneshparvar.com ۶۶۴۶۹۳۳۸
۲۸ کتابخانه فرهنگ ketabkhanehfarhang.ir info@ketabkhanehfarhang.ir ۶۶۴۹۸۹۲۹
۲۹ کلید آموزش kelid.com Kelidpub@Gmail.com ۶۶۴۰۶۰۶۱
۳۰ کیان kianpub.com info@kianpub.com ۶۶۹۶۲۶۷۲
۳۱ گاج gaj.ir info@gaj.ir ۶۴۲۰
۳۲ گسترش علوم پایه gostaresh-pub.com info@gostaresh-pub.com ۶۶۹۰۵۳۱۲-۱۵
۳۳ ماهان mahan.ac.ir info@mahan.ac.ir ۸۵۰۶
۳۴ متفکران adibbook.com info@adibbook.com ۶۶۹۱۵۳۱۱
۳۵ مدرسان شریف modaresanesharif.ac.ir info@modaresanesharif.ac.ir ۶۱۰۹۹
۳۶ مرکز نشر دانشگاهی iup.ir pobox@iup.ac.ir ۸۸۷۱۹۵۸۰
۳۷ مهندس یار mohandesyar.ir info@mohandesyar.ir ۶۶۵۷۳۹۹۳
۳۸ میلان افزار milan-afzar.ir info@milan-afzar.ir ۰۵۱۳۶۰۸۹۴۴۰
۳۹ ناقوس naghoospress.ir info@naghoospress.ir ۶۶۴۷۸۹۶۵
۴۰ نگارنده دانش negarandedanesh.com info@negarandedanesh.com ۶۶۹۶۲۰۵۳
۴۱ نوآور noavarpub.com info@noavarpub.com ۶۶۴۸۴۱۹۱-۲
۴۲ نوپردازان ۶۶۵۶۸۰۹۶-۸
۴۳ وارش vareshbook.ir info@vareshbook.ir ۶۶۴۸۲۹۳۳
۴۴ یاوریان ۲۲۵۱۴۲۴