مزیت های تبلیغات دیجیتالی

تبلیغ در اینترنت مزیت های زیادی نسبت به تبلیغات سنتی دارد که از آن میان میتوان موارد زیر را نام برد :

ایجاد ارتباط دوطرفه

تبلیغات اینترنتی یک ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده و مخاطب ایجاد میکند. مخاطبان نه تنها تبلیغات را دریافت میکنند بلکه قادرند بازخورد بدهند و سئوالات خود را در مورد محصولات با تبلیغ کنندگان مطرح کنند .

ایجاد یک پیوند مستقیم به لیست محصولات

تبلیغات اینترنتی با یک پیوند مستقیم دسترسی به اطلاعات محصولات مرتبط را برای مخاطبان فراهم می سازد. این قابلیت غالبا منجر به مبادله محصولات و افزایش تعاملات تجاری می شود.

توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان

در تبلیغات اینترنتی از روش های متنوعی برای هدفگیری مشتریان به منظور انتخاب، ارائه و نمایش تبلیغات بصورت ایستا یا پویا استفاده می شود این روش ها ممکن است براساس محتوای صفحه، اطلاعات شخصی و مبادله پویای اطلاعات باشند.

دسترسی جهانی و شبانه روزی

تبلیغات اینترنتی دارای دسترسی جهانی است و در تمام روزهای سال و تمام ساعت روز در دسترس می باشد که این موجب افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن می شود.

ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان

تبلیغات اینترنتی دارای ویژگی نمایش، نگهداری و بروز رسانی آسان است که این به دلیل ماهیت دیجیتالی آن می باشد. کاهش فرآیند تهیه و اجرای تبلیغات از جمله نتایج این ویژگی تلقی می شود .

قابلیت اندازه گیری و رد گیری بالا

تبلیغات اینترنتی به دلیل ماهیت دیجیتالی، از قابلیت ردگیری و اندازه گیری بالایی برخوردار است از روش های گوناگونی برای ردگیری، ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی تبلیغات اینترنتی استفاده می شود.

طراحی پیام آگهی

به دلیل قابلیت هدف قرار دادن دقیق و مشخص مخاطبان، می توان پیام ها را برای جذب نیازها و خواسته های معین مخاطبان ، طراحی کرد. هنگامی که ما دقیقا مخاطبان را شناسایی میکنیم اطلاعات بهتری درخصوص نیازها و خواسته های آنها به دست می آید. از این رو پیام آگهی ما بسیار جذاب تر خواهد بود.

قابلیت فروش

در این نوع از تبلیغات پس از نمایش آگهی میتوان بلافاصله فروش را نیز انجام داد.

ثبت ديدگاه

2 × 4 =