اندروید و سهم آن در بازار

آی تی رسان/ نتایج توزیع نسخه‌های مختلف اندروید برای ماه سپتامبر توسط گوگل منتشر گردید. نگاهی سریع به نمودار پایه نشان می‌دهد که در حال حاضر سهم نسخه نوقا به ۱۵.۸ درصد رسیده که کمی نسبت‌ به سهم ۱۳.۵ درصدی گزارش شده در ماه گذشته، افزایش یافته است.

نسخه مارشملو تقریبا سهمی مشابه ماه گذشته دارد، در صورتی‌که سهم نسخه لالی‌پاپ به میزان ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین در نسخه کیت‌کت ۱ درصد و جیلی‌بین به‌میزان ناچیزی، با کاهش سهم روبرو شده‌اند. در این بین، نسخه‌های Gingerbread و Ice Cream Sandwich با ادامه روند گذشته خود، با کاهش ۰.۱ درصدی همراه بوده‌اند.

نسخه اوریو که در ماه گذشته به‌صورت رسمی معرفی شد هنوز به‌ این جدول اضافه نشده که یعنی، سهم آن کمتر از ۰.۱ درصد بوده است.

جدول آخرین وضعیت توزیع اندروید منتشر شد: رشد سهم اندروید نوقا