صنعت دندانپزشکی

//صنعت دندانپزشکی

فروردین ۱۳۹۷

مدیریت ارتباط با مشتریان ویژه دندانپزشکان

۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۱:۱۴:۰۰۲۶ام فروردین ۱۳۹۷|دسته موضوعی: سلامت و بهداشت, صنعت دندانپزشکی, مدیریت مشتری|برچسب ها: |

مدیریت ارتباط با مشتریان ویژه دندانپزشکان مدیریت روابط مشتری (مدیریت ارتباط با مشتریان دندانپزشکان)، توانایی یک مطب برای بدست آوردن مشتری، شناخت مشتری، تجدید [...]

مشتری مداری در دندانپزشکی

۱۳۹۷/۱/۲۱ ۱۴:۳۶:۲۲۲۱ام فروردین ۱۳۹۷|دسته موضوعی: سلامت و بهداشت, صنعت دندانپزشکی, مدرسه کسب و کار بلوط, مدیریت مشتری|برچسب ها: |

مشتری مداری در دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی بر مبنای تعامل بین دندانپزشک و بیمار می باشد. و رفتار پزشک مهم ترین فاکتور در ایجاد تصویر [...]

اصول طلایی مشتری مداری

۱۳۹۷/۱/۲۱ ۱۴:۱۱:۱۷۲۱ام فروردین ۱۳۹۷|دسته موضوعی: سلامت و بهداشت, صنعت دندانپزشکی, مدرسه کسب و کار بلوط, مدیریت مشتری|برچسب ها: |

مدیریت مشتریان یا مشتری مداری در زیر لیست نکات طلایی مشتری مداری و مدیریت مشتریان آمده است. ·          مشتری مداری با استخدام هر عضوی از [...]

مشتری مداری یا مدیریت مشتری چیست؟

۱۳۹۷/۱/۲۱ ۱۳:۵۳:۳۹۲۱ام فروردین ۱۳۹۷|دسته موضوعی: سلامت و بهداشت, صنعت دندانپزشکی, مدرسه کسب و کار بلوط, مدیریت مشتری|برچسب ها: |

مشتری مداری یا مدیریت مشتری چیست؟ براساس نمره‌ی شاخص، در سال ۲۰۱۲ فقط ۳۷٪ برند‌ها، رتبه‌ی عالی و خوب را در کسب رضایت مشتری به [...]