سوگیری

خانه » سوگیری

سوگیری‌های شناختی: خوشه‌انگاری

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۳۷:۲۲۱۳۹۷/۱۱/۲۳|دسته موضوعی: مشتری و کاربر|برچسب ها: |

سوگیری‌های شناختی: خوشه‌انگاری بهمن شهری خوشه انگاری چیست ؟ خوشه‌انگاری (clustering illusion) نوعی سوگیری شناختی است که ذهن تمایل دارد رد و نشان یک ارتباط [...]

سوگیری‌های شناختی: پشتیبانی از انتخاب

۱۳۹۸/۱۰/۳ ۱۹:۴۴:۱۷۱۳۹۷/۱۱/۰۵|دسته موضوعی: بازاریابی و فروش, مدرسه کسب و کار بلوط|برچسب ها: |

سوگيری‌های شناختی: پشتيبانی از انتخاب بهمن شهری دانشگاه اهایو پشتیبانی از انتخاب (Choice-supportive bias)، نوعی سوگیری شناختی است که ذهن تمایل دارد به گزینه‌ای که [...]

سوگیری‌های شناختی: نقطه کور تعصب

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۴۳:۱۹۱۳۹۷/۱۰/۲۷|دسته موضوعی: مشتری و کاربر|برچسب ها: |

سوگیری‌های شناختی: نقطه کور تعصب بهمن شهری دانشگاه اهایو نقطه کور تعصب (Bias blind spot) یک سوگیری شناختی است که فرد تعصب را در قضاوت‌های [...]

سوگیری‌های شناختی: اعتقادگرایی

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۴۴:۲۱۱۳۹۷/۱۰/۲۵|دسته موضوعی: بازاریابی و فروش, مدرسه کسب و کار بلوط, مشتری و کاربر|برچسب ها: |

سوگیری‌های شناختی: اعتقادگرایی بهمن شهری دانشگاه اهایو اعتقادگرایی (Belief Bias) تمایلی است ذهنی که در آن فرد هر استدلال را ‌با توجه به باورپذیری نتایجش [...]

سو گیری شناختی: اثر چشم و هم چشمی

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۴۵:۰۳۱۳۹۷/۱۰/۲۳|دسته موضوعی: مدرسه کسب و کار بلوط, مشتری و کاربر|برچسب ها: |

سوگیری‌های شناختی: اثر چشم و هم‌چشمی بهمن شهری دانشگاه اهایو اثر چشم و هم‌چشمی (bandwagon effect) نوعی سوگیری شناختی است که طی آن، فرد عملی [...]

سوگیری شخصیتی راه حل دم دست

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۴۶:۵۵۱۳۹۷/۱۰/۱۸|دسته موضوعی: مشتری و کاربر|برچسب ها: |

سوگیری‌های شناختی: راه حل دمِ ‌دست بهمن شهری دانشگاه اهایو راه حل دم دست دومین سوگیری شناختی از یک سلسله جستار در معرفی بیست و [...]

سوگیری های شناختی: لنگر انداختن

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۴۷:۱۶۱۳۹۷/۱۰/۱۷|دسته موضوعی: مدرسه کسب و کار بلوط, مشتری و کاربر|برچسب ها: |

سوگيری‌های شناختی: بخش اول لنگر انداختن بهمن شهری دانشگاه اهایو لنگر انداختن اولین بخش در سوگیری های شناختی می باشد. دریک سلسله جستار ، بیست [...]

چرا دانستن سوگیری‌های شناختی مهم است؟

۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۸:۴۸:۰۴۱۳۹۷/۱۰/۱۳|دسته موضوعی: مدرسه کسب و کار بلوط, مشتری و کاربر|برچسب ها: |

چرا دانستن سوگیری‌های شناختی مهم است؟ بهمن شهری دانشگاه اهایو علوم شناختی یا همان علوم ذهنی نحوه دریافت و استفاده از دانش و اطلاعات را [...]