اصول طلایی مشتری مداری

مدیریت مشتریان یا مشتری مداری

در زیر لیست نکات طلایی مشتری مداری و مدیریت مشتریان آمده است.

·          مشتری مداری با استخدام هر عضوی از سازمان آغاز می شود

·          احترام در همه جا و برای همه مشتریان ضروری است

·          مشتری مداری کنار آمدن با مشتریان ناسازگار است

·          شکایات مشتری ارزان ترین راه شناخت مشتریان است

·          ارتباطات مشتری را با گوش کردن مدیریت کنید

·          رضایت کارکنان رابطه ای مستقیم با رضایت مشتریان دارد

·          مشتری داور نامریی و نهایی موفقیت یا شکست است

·          هیچ کس مجبور نیست با ما معامله کند

·          صداقت و خوشنامی دروازه ورود مشتریان به سازمان است

·          مطمئنا اولویت های مشتریان با اولویت های شما تفاوت دارد

·          مشتری بر اساس ظاهر شما و ظاهر محیط شما قضاوت می کند

·          مشتری مشاور اول ما برای بهبود مستمر است زیرا مشتری بهتر از هر کس دیگر نیازهای ما را  می  داند.

·          جذب مشتری راحت تر از نگهداری مشتری و نگهداری مشتری راحت تر از رضایت مشتری است

·          هزینه جذب مشتری بیش از هزینه نگهداری مشتری و هزینه نگهداری مشتری بیشتر از هزینه رضایت مشتری است

·          مشتری حرف اول و آخر را می زند

·          صادقانه به حرف و حق مشتری احترام بگذارید

·          تبلیغ کافی است، درباره همه چیز اطلاعات بدهید

·          در ارتباطات همیشه مثبت نگر باشید

·          با ذهنیت مثبت ” من خوبم – تو خوبی” ارتباط را آغاز کنید

·          بایستی به آنچه مشتری می گوید گوش فرا دهیم و سرعت در پاسخگویی را اصل اول رضایت مشتری قرار دهیم

·          ارتباط برقرار کنید، ارتباط بازی پینگ پونگ است اگر یکی بازی نکند بازی انجام نمی شود، پس برای مشتری فرصت گفتگو مهیا کنید

·          برنده – برنده بیندیشید، نزدیک ترین راه شکست، اصرار برای پیروزی بر مشتری است

·          روابط ما خواسته یا ناخواسته رضایت مشتری را شکل می دهد. مشکلات را حتی الامکان با کمک مشتری حل کنید

·          هرگز در برخورد با مشتریان تبعیض قائل نشوید چرا که احترام “در همه جا” و ” برای همه” مشتریان ضروری است

·          حتی اگر یقین دارید که حق با شماست از بحث کردن با مشتری اجتناب کنید

·          هرگز تماس مشتریان را بدون پاسخ نگذارید

·          اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید دیگران این کار را انجام می دهند.

·          هیچگاه احساس نکنید هرآنچه را که می توانستید برای مشتری انجام داده اید همیشه به فکر خدمات بهتر باشید

·          حتی اگر دشمن هم برای خرید بیاید با تمام وجود بایستی او را راضی کنید

·          شناخت ، قدم اول برای دستیابی به رضایت مشتری است پس لازم است نیازهای  در حال تغییر مشتریان شناسایی و پیش بینی شود

·          مشتری زمانی راضی می شود که محترمانه با او برخورد شود و خدمات دوستانه و مفید به او ارائه شود

·          رضایت خودتان بخشی از رضایت مشتری است

·          همواره ۵۰ درصد نارضایتی مشتریان از بی اطلاعی است

با ما همراه باشید

شرکت بلوط آی متخصص در تبلیغات حوزه صنعت ساختمان و برگزاری کنفرانس ها

 

 

ثبت ديدگاه

یک × 2 =